• CARDET

  CARDET

  “CARDET” ir viens no vadošajiem pētniecības un apmācības centriem Vidusjūras austrumu reģionā. Centram ir pasaules mēroga pieredze projektu izstrādē, īstenošanā, vadībā, apmācībā un e-apmācībā. “CARDET”strādā pie projektiem, kas saistīti ar pieaugušo un profesionālās izglītības iniciatīvu izstrādi finanšu izpratnes, inovāciju un uzņēmējdarbības jomā.

  Komandas biedriem un valdes locekļiem, kuri pārstāv Eiropas un starptautiskās augstākās izglītības iestādes, mācību centrus un starptautiskās organizācijas, ir padziļinātas zināšanas par pieaugušo izglītības nozari, sociālo taisnīgumu, e-mācību pieejām un sociālo progresu. “CARDET”apvieno starptautisku ekspertu komandu ar gadu desmitiem ilgu pasaules mēroga pieredzi pieaugušo apmācībā, kapacitātes uzlabošanā, mācību programmu izstrādē, sociālajā uzņēmējdarbībā, profesionālajā apmācībā, dizaina domāšanā, inovācijās, izglītības izpētē, novērtēšanā un cilvēkresursu attīstībā. “CARDET”komandas dalībnieki ir veiksmīgi piedalījušies vairāk nekā 200 projektos no vairāk nekā 30 valstīm. Vairākus projektus ir atbalstījusi Eiropas Komisija, ANO Attīstības programma, Microsoft, starptautiskā organizācija “Commonwealth of Learning” un citas starptautiskās aģentūras un valdības visā pasaulē.

  Vairāk info: cardet.org

 • Fédération des Centers d'Insertion - Lille - Francija

  Fédération des Centers d'Insertion - Lille - Francija

  FCI ir 1989.gada 20.oktobrī izveidota apvienība, kuras pamatā ir likums 1901 Tā sastāv no sabiedrības integrācijas un apmācību organizācijām, Lilles metropoles uzņēmumiem un kaimiņinstitūcijām, kas sadarbojas ar FCI, lai izstrādātu un īstenotu integrācijas pasākumus iekļaušanai darba tirgū. FCI ir ievērojama pieredze, kuru izmanto un atpazīst cilvēki (īpaši jaunieši), kuriem trūkst vai nav pietiekamas piekļuves nodarbinatībai un sociāli profesionālās integrācijas jomā.

  FCI strādā pie tā, lai ilgstošais atbalsts būtu pieejams ikvienai personai, apvienība nodrošina labas kvalitātes atbalstu un aktīvi ieklausās savos darbiniekos, lai veicinātu jauniešu pašizpausmi un iedrošinātu tos pieņemt atbilstošākos lēmumus.. Palīdzība jauniešiem tiek sniegta līdz brīdīm, kamēr tie sāk justies stabili. FCI palīdz darba meklējumos, nodrošina apmācības un sniedz arī cita veida atbalstu.

  Vairāk info: fcilille.org

 • FORCOOP CORA VENEZIA

  FORCOOP CORA VENEZIA

  “Forcoop Cora Venezia Sc” darbojas kopš 1990. gada, lai izstrādātu un īstenotu apmācību programmas un vadlīnijas personām, kas vēlas atgriezties darba tirgū, vai arī darbiniekiem, kuri vēlas atjaunot vai apgūt specifiskas prasmes. Forcoop ir akreditēta Veneto reģionā, tādu pakalpojumu sniegšanā, kā profesionālā orientācija, mūžizglītība, augstākā izglītība un nodarbinātība.

  Organizācija īsteno arī sociālās inovācijas pasākumus, veicina sadarbību ar vietējiem likumdevējiem, izstrādā mārketinga startēģijas, sadarbojas ar vietējām vīna un pārtikas laboratorijām u.c. Forcoop pamatdarbība ir profesionālā izglītība un apmācība un tās vadība: diplomēto speciālistu un absolventu tālākizglītība, mūžizglītības un mācību kursu īstenošana mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām (sievietēm, jauniešiem, migrantiem, pensionāriem, u.c.), vidusskolas un profesionālās konsultācijas (koučings, karjeras konsultācijas, personīgā zīmola veidošana), prasmju novērtēšana, apmācību metodiku izstrāde un eksperimentēšana, pašnodarbinātības veicināšana. Forcoop izmanto Cora, Retravailler un Talentaged metodoloģijas (ar vecuma fokusu 50+).

  Vairāk info: forcoop.eu

 • IPZ

  IPZ

  “Sieviešu institūts” (IPZ) tika dibināts 2008.gadā kā neatkarīga, apolitiska, nevalstiska un bezpeļņas organizācija ar mērķi atbalstīt vienlīdzīgas iespējas sabiedrībā un tiesības uz līdzsvarotu dzīvi. IPZ sniedz iespējas pieaugušajiem sevi attīstīt, motivēt, izprast un atrast dzīves piepildījumu. IPZ cenšas palīdzēt pieaugušajiem sevi iepazīt, kā arī attīstīt savu potenciālu un spējas.

  IPZ koncentrējas uz talantu attīstību un pielietošanu, personīga zīmola veidošanu, kā arī talanta atklāšanu un “pārdošanu”. Institūta cilvēki bieži organizē seminārus un konferences par šīm tēmām. Viens no organizācijas visveiksmīgākajiem un pieprasītākajiem produktiem ir intensīvā apmācības programma “Inkubators”, kas palīdz ne tikai uzņēmējiem vai cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt savu biznesu, bet arī meklē pareizāko un piemērotāko "vietu" uzņēmumā. Tā ir mācību programma, kas ir pielāgota dalībnieku vajadzībām un ietver gan apmācību grupās, gan individuālas nodarbības, seminārus vai koučingu.

  Vairāk info: institutprozeny.cz

 • Latvijas Universitāte

  Latvijas Universitāte

  Latvijas Universitāte (LU) ir galvenais akadēmiskais centrs Latvijā un lielākā augstākās izglītības iestāde Baltijas valstīs ar 13 fakultātēm un 20 pētniecības institūcijām.

  Par projekta “Age Factor” īstenošanu LU atbild Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centrs (ESASAC).

  LU ESASAC tika izveidots, lai:

  • veicinātu starpdisciplinātas pētniecības un studiju aktivitātes, kas saistītas ar Latvijas pašreizējo lomu un nākotnes perspektīvām Eiropā, Eiropas Savienības integrācijas jautājumiem un ES ārējo politiku.
  • atbalstītu starpdisciplinārās un daudzdisciplinārās aktivitātes, kas vērstas uz tādiem virzieniem kā ekonomika, valsts pārvalde, tiesību zinātne, politoloģija, socioloģija un regionālā politka.
  • atbalstītu akadēmisko un lietišķo pētniecību, attīstot pētniecības tīklus, kas izveidoti sadarbībā ar valsts institūcijām, ministrijām un starptautiskajām organizācijām.
  • piesaistītu pēcdiploma/advancēto studiju studentus no tādām nozarēm, ka pārstāvētas Centrā.
  • izplatītu LU ESASAC projektu un pētījumu rezultātus, rīkojot seminārus un konferences, publiskojot informāciju interneta vietnēs, kā arī publicējot darba dokumentus.

  Vairāk informācijas: www.lu.lv/cets

 • Ņūrija

  Ņūrija

  Ņūrijas, Mornes un Daunas rajona dome ir trešā lielākā vietējā pašvaldība Ziemeļīrijā. Domes mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pilsoniski aktīvu iesaisti, garantēt vietējos pakalpojumus un veidot rajona attīstību tā, lai palielinātu vietējo iedzīvotāju labklājību un dzīves kvalitāti. Ņūrijas, Mornes un Daunas rajona dome ir realizējusi virkni projektu, kuru mērķis ir uzlabot vecāku ļaužu labklājību, pašapziņu un dzīves kvalitāti.

  No 2012.-2014.gadā dome piedalījās INTERREG IVC projektā “Nodarbinātība PLus” (Labour Plus), kura mērķis bija palielināt nodarbinātības iespējas nelabvēlīgā situācijā nonākušām socialajām iedzīvotaju grupām un uzlabot vietējās un reģionālās nodarbinātības stratēģijas. 2014.gadā pašvaldība uzsāka projektu “Vecumam draudzīga stratēģija un harta” (Age Friendly Strategy and Charter), kura mērķis ir izveidot rajonu kā labu vietu vecumdienu pavadīšanai; kā arī vietu, kas atbalsta un ļauj vecāka gadagājuma cilvēkiem pilnībā iesaistīties kopienas sabiedriskajā dzīvē.

  Vairāk info: newrymournedown.org

 • PRIZMA

  PRIZMA

  Institūcija “PRIZMA – fonds nodarbinātības iespēju uzlabošanai”.

  PRIZMA fonds tika dibināts 2011.gadā kā bezpeļņas organizācija. PRIZMA veicina ieguldījumu cilvēkresursu attīstībā, stiprinat kompetenču attīstību, darbinieku un, jo īpaši, bezdarbnieku mūžizglītību, kas vienlaikus veicina vietējo uzņēmumu konkurētspēju un palielina nodarbinātību.

  Vairāk info: fundacija-prizma.si

 • Sociedad de Desarrollo

  Sociedad de Desarrollo

  ”Santakrusas de Tenerife attīstības aģentūra” iz uzņēmums, kas pieder Santakrusas de Tenerife pilsētas domei Kanāriju salās (Spānijā). Kompānija tika izveidota 2000.gadā ar pamatmērķi -veicināt pilsētas sociālo un ekonomisko izaugsmi; sekmēt uzņēmumu attīstību; palielināt iedzīvotāju nodarbinātības iespējas, sekmējot pašvaldības cilvēkresursu stiprināšanu un veicinot to sektoru atjaunošanu, kuri ir visvairāk pārrstāvēti vietējā tirgū (uzņēmējdarbība, tirdzniecība un tūrisms).

  Santa Cruz Activa darba specifika galvenokārt ir vērsta uz to, lai uzlabotu darba un uzņēmējdarbības konsultāciju pakalpojumus, kā arī rīkotu intensīvas apmācības bezdarbniekiem, darbiniekiem un uzņēmumu vadītājiem, pievēršot īpašu uzmanību nelabvēlīgākā situācijā esošu personu (ar specifiskajām vajadzībām) iekļaušanai darba tirgū.

  Vairāk info: sociedad-desarrollo.com

 • Tandem Plus

  Tandem Plus

  “Tandem Plus” ir 2008.g. izveidotais sadarbības tīkls, kas apvieno sabiedrisko un privāto organizāciju grupu no vairākām Eiropas un pasaules valstīm.

  “Tandem Plus” balstās uz dažādu valstu pieredzi, kas saskārušas ar sociālās atstumtības un nabadzības problēmām. Tas apvieno daudznozaru partnerus, lai kopīgi risinātu šo problēmu, izmantojot cilvēku, tehniskos un finanšu līdzekļus.

  Savstarpējā pieredzes apmaiņa un eksperimentēšana ļauj stiprināt profesionālo praksi, piemērojot dažādu valstu integrācijas politiku un veidojot jaunus darbības veidus.

  Organizācijas veicina un attīsta sociālekonomisko dinamiku daudzteritoriālā mērogā, ar strukturētas pieejas palīdzību iesaistot pārstāvjus no ekonomiskas, politiskas, sociālās, kultūras jomām, kā arī izglītības un pētniecības vides. Tās veido daudzdimensionālu partnerību mērķauditorijas integrācijas veicināšanai.

  Balstoties uz pieredzi, kas tiek uzskatīta par pozitīvu un noderīgu visām ieinteresētajām pusēm, “Tandem Plus” komanda izmanto iespēju, lai attīstītu un veicinātu sociāli neaizsargāto grupu integrācijas procesu, tādā veidā pierādot organizācijas misijas leģimitāti atiecīgajos reģionos un tās atzīšanu Eiropas un citu valstu iestādēs.

  Atbilstoši savai misijai, “Tandem Plus” sadarbības tīkla dalībnieki saskaņo savas darbības, lai izstrādātu un īstenotu arvien jaunus transnacionālās sadarbības scenārijus un metodes.

  “Tandem Plus” izstrādā ricības plānus un stratēģijas, lai risinātu nelabvelīgā situācijā nonākušo sociālās, politiskās un ekonomiskās iekļaušanas problēmas, kā arī veicinātu sociālās kohēzijas principus un visiem pieejamu nodarbinātību.

  Vairāk informācijas: tandemplus.org

 • VENETO LAVORO

  VENETO LAVORO

  “Veneto Lavoro” – dibināta uz Reģionāla likuma Nr.31/98 pamata, kā aģentūra nodarbinātības jautājumu risināšanai Veneto reģionā. Aģentūra atbalsta institūcijas un organizācijas, kas nodrošina nodarbinātības politikas plānošanas, pārvaldīšanas un izvērtēšanas pakalpojumus, kā arī reģionālās ekonomikas, darba tirgus un sabiedrības monitorēšanu (uzraudzību) un integrāciju. “Veneto Lavoro” darbība ietver aktīvas nodarbinātības politikas izpēti un veicināšanu, darba tirgus uzraudzību, Veneto Nodarbinātības informācijas sistēmas (NIS) īstenošanu un inovatīvu projektu ieviešanu gan vietejā, gan ES līmenī.

  Vairāk informācijas: venetolavoro.it